نام :

نام خانوادگی :

بسمه تعالی

نمونه سوالات بنویسیم

پایه ی سوم

 

1

مخالف کلمه های زیر را بنویسید .

تمیز =                      طلوع =                    گرسنه =                    زود =

1

2

کلمه های هم معنی را به هم وصل کن

مریض                                                              صبر

شروع                                                               عاقبت

سرانجام                                                             آغاز

تحمل                                                                  بیمار

1

3

جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کنید .(با ، پژمرده ، طبیعت ، صمیمی )

خدایا ما را یاری کن تا با دوستانمان خوب و ..................باشیم .   دنیا ...............لبخند ،گلستان می شود

ای کاش انسان ها ..........................را بیشتر دوست بدارند .     هوای آلوده گل ها را ................می کند

1

4

جملات در هم را مرتب کنید .

هستم –واقعا ً- زرنگی – حلزون –من .............................................................................................

مخصوصا –احترام – باید – به بزرگ ترها – بگذاریم و- پیرها ............................................................

2

5

باکلمه ی «دانش » دو کلمه ی تازه بنویس .

 

5/0

6

به کلمه های زیر «شناس » یا «گر » اضافه کن .

گزارش :                       باستان :                        هوا:                                    کار:

 

1

7

جاهای خالی را پر کن .

داشتم از خیابان عبور  ............................      مادرم فردا به بازار ........................

دارند از خیابان عبور ..........................            من دیروز با بازار ....................

 

8

مفهوم ضرب المثل زیر را توضیح دهید .

قطره ،قطره جمع گردد وانگهی دریا شود .....................................

1

9

یک پیام درباره ی استفاده درست از تلفن را بنویسید

5/0

+ نوشته شده توسط ایران بازگیر در دوشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت 10:40 |